Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii si conditiile generale, elaborate conform Legii 449 / 2003 actualizata, se vor aplica tuturor Cumparatorilor de bunuri si servicii de la SC Red Dome Shelter SRL, prin intermediul magazinului virtual www.reddome.eu si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.
Astfel, urmatorii termeni vor insemna:
Cumparator – persoana, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.
Vanzator – societatea comerciala SC Red Dome Shelter SRL, cu sediul social in Miercurea Ciuc, str. Progresului, nr. 30, judetul Harghita, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J19/ 232 / 2010, CIF RO27212730.
Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.
Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.
Contract – o Comanda confirmata de catre Vanzator si reconfirmata de Cumparator prin achitarea avansului.
Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus. Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi telefonice sau electronice pe site-ul www.reddome.eu, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile, drept pentru care va preciza o adresa de e-mail pentru comunicare.
Realizarea contractului dintre parti, dupa lansarea comenzii de catre Cumparator se deruleaza astfel:
Pasul 1: Vanzatorul confirma pe adresa de e-mail comunicata de Cumparator ca a preluat comanda, numarul comenzii, continutul, valoarea si adresa de livrare.
Pasul 2: Vanzatorul confirma pe aceiasi cale procesarea comenzii, termenul de executie, valoarea avansului si contul in care Cumparatorul va efectua plata. Cumparatorul trebuie sa achite avansul in maxim 5 zile lucratoare. In caz contrar Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica termenul de executie a comenzii.
Pasul 3: Cumparatorul, prin achitarea avansului, confirma ca a acceptat termenii si conditiile Vanzatorului, respectiv termenul de executie a produselor comandate.
Contractul dintre parti intra deci in vigoare o data cu incasarea avansului de catre Vanzator. Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia. Termenul de executie se calculeaza incepand cu prima zi lucratoare de la incasarea avansului in contul Vanzatorului. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.

3. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI

a. Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile din Comanda ale Cumparatorului;
b. Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiul si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat;
c. Comunicarea cu magazinul se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea „contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.
5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)
Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti si nu va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator.
De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea SC Red Dome Shelter SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

6. CONFIDENTIABILITATE – PUBLICITATE

Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentialitate din partea celui care le primeste.
Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

7. TERMENE PENALITATI

In cazul in care Cumparatorul intarzie din vina sa plata marfurilor si serviciilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata. In cazul in care nu pot fi respectate termenele de executie a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a acesteia. Cumparatorul va avea dreptul sa renunte la comanda sa, sau sa revendice daune suplimentare de la Vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea Vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite. In cazul renuntarii la Comanda, sau retragerii din contract a Cumparatorului in conformitate cu art.9 din OG 34 / 2014, Vanzatorul are obligatia sa inapoieze avansul incasat in termen de maxim 14 zile de la comunicarea in scris a renuntarii/retragerii si a returnarii produselor livrate. In caz contrar este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata.

8. FACTURARE – PLATI

Pretul, modalitatea si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

9. RISCURI SI RESPONSABILITATI

a. Livrare
La solicitarea Cumparatorului, Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in sistem de curierat door-to-door catre Cumparator.
b. Transport – Ambalare
In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.
Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.
Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei.

10. ACCEPTARE

Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile.

11. GARANTII

Toate produsele comercializate de catre site-ul www.reddome.eu beneficiaza de conditii de garantie prevăzute în Legea nr. 449/2003, a Legii nr. 193/2000 si O.G. nr. 21/1992 pe o perioada de 2 ani. Vanzatorul este raspunzator pentru eventualele defecte ascunse ale produselor livrate Cumparatorului si se angajeaza sa le remedieze/schimbe pe cheltuiala sa in maximum 15 zile de la primirea in scris a sesizarii. Produsele isi pierd garantia in cazul in care nu sunt montate/utilizate conform instructiunilor din manualul de montare/utilizare sau se folosesc alte materiale decat cele puse la dispozitie de Vanzator.

12. TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferata la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in Comanda.

13. RASPUNDERE

Vanzatorul nu este responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul le poate avea ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor dupa livrare. Nerespectarea instructiunilor din manualul de montare/utilizare sau folosirea altor materiale decat cele puse la dispozitie/recomandate de Vanzator conduc la pierderea garantiei Bunurilor si Serviciilor livrate.

14. FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

15. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

16. PREVEDERI DIVERSE

Partile in contract vor fi considerate contractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.