Sera din curtea scolii

MOTIVAȚIA
   Într-o țară în care 43,6% din populație trăiește în mediul rural, care are un potențial agricol imens (pe care autoritățile declară că vor să-l pună în sfârșit în valoare),…

Project Info

interior-sera

MOTIVAȚIA

   Într-o țară în care 43,6% din populație trăiește în mediul rural, care are un potențial agricol imens (pe care autoritățile declară că vor să-l pună în sfârșit în valoare), paradoxal, în multe şcoli elevii din ciclurile primar și gimnazial, nu au  incluse în curriculă noțiuni specifice sectorului agricol. Dacă luăm în considerare faptul că majoritatea acestor copii, nici din familie nu dobândesc astfel de cunoștințe sau deprinderi, se pune întrebarea cine va asigura în viitor forța de muncă calificată, atât de necesară pentru a dezvolta într-un mediu concurențial acerb, un sector economic atât de pretențios și marcat evident de dezvoltarea tehnologică şi de puternicele schimbări climatice.

  Pentru a suplini aceste lipsuri, dar și pentru a atrage atenția asupra acestei carențe a învățământului românesc, am inițiat acest concept nou: SERA DIN CURTEA SCOLII. Ne-am  bazat în primul rând pe experiența echipei RED DOME  în educație non-formală, pe cercetările efectuate de aceasta în ultimii ani pentru dezvoltarea serelor de grădină și nu în ultimul rând pe sprijinul unor oameni care au îmbrățișat fără rezerve aceste idei.

 CONCEPTUL

Sera DIDACTICĂ poate deveni un instrument util în formarea  elevilor din ciclul primar și gimnazial, atât în mediul rural cât și în cel urban. Prin amplasarea ei într-o zonă vizibila din curtea școlii, prin folosirea unor metode de lucru interesante și interactive cu elevii implicați efectiv în cultivarea plantelor, dar și cu cei care sunt doar observatori, prin schimbarea periodică a rolurilor, se poate crea o atmosfera interesantă în jurul acestui subiect și se poate asigura  acumularea unor cunoștințe și deprinderi utile pentru viitorul tinerei generații. Nu în ultimul rând,  copiii îşi pot descoperi din timp aptitudini de care vor ţine seama în orientarea profesională de mai târziu.

PRODUSUL

   Produsul este rezultatul unui proiect de cercetare finanțat din fonduri europene și înglobează pe de o parte idei, materiale și tehnologii 100% românești (structura de bază realizată din lemn de rășinoase, modularitatea, sistemul de asamblare, etc), iar pe de altă parte  materiale de înaltă calitate produse de întreprinderi de prestigiu din Europa (materialul de acoperire produs de concernul elvețiano-german Gutta Group, colierele de fixare realizate de concernul Haupa, etc.). Din punct de vedere funcțional sera DIDACTICĂ  este realizată din partea de rezistență (lemn tratat, metal și coliere de prindere din plastic rezistent la UV) și acoperire transparentă realizată dintr-un material special pentru sere: guttagliss solair extra. Sistemele inteligente de montare permit asamblarea și dezasamplarea rapidă atât a sistemului de acoperire, cât și a structurii de rezistență. Astfel sera poate fi aerisită  suficient de bine  prin scoaterea unuia sau a  mai multor triunghiuri de acoperire. In cazul în care dorim să o amplasăm în altă locație decât cea inițială, structura de bază se poate desface și reasambla la noul loc ales, într-un timp  scurt și cu cheltuieli minime (colierele de prindere nu se pot refolosi).

MODUL DE AMPLASARE ȘI DOTĂRI RECOMANDATE 

     Sera DIDACTICĂ se amplasează într-o zonă vizibilă pe traseul de acces în scoală. In acest fel atât elevii implicați în experiment cât și ceilalți pot să fie în fiecare zi conectați la această activitate.    De regulă sera se aşează într-un loc însorit tot timpul zilei, ușa serei se direcționează spre sud, iar în preajma ușii nu se cultivă plante care cresc mult în înălțime. Plantele de acest tip  se cultivă de regulă în partea nordică a serei . În acest fel, razele solare ajung pe tot parcursul  zilei la toate plantele din seră . Forma serei asigură cel mai mare volum posibil peste suprafața acoperită și în orice loc se află soarele pe bolta cerească, există cel puțin trei triunghiuri pe care razele acestuia cad perpendicular (adică nu se produce efectul de reflexie). Acest fapt asigură un efect de seră mult mai eficient decât într-o sera clasică. Pentru o monitorizare corespunzătoare a temperaturii, umidității din aer și din sol, se recomandă achizitionarea unor aparate de masură specializate.

IDEI DE UTILIZARE

     În funcție de locul de amplasare, de numărul de elevi implicați și de condițiile fiecarei şcoli, se pot utiliza diverse tipuri de culturi în sera DIDACTICA. Modul de abordare depinde foarte mult de factorii locali și de dorințele utilizatorilor. Iată doar câteva idei:

 1. Cultura clasică pe sol, se realizează prin îndepărtarea gliilor (dacă este cazul) din interiorul serei, adăugare de pămănt fertil și parcelarea interioară în funcție de scopul propus, numărul de grupe de lucru, etc.
 2. Cultura pe sol în cutii și ghivece este recomandată în curțile betonate sau asfaltate. Folosirea acestei metode prezintă avantajul ca amplasamentul serei și  configurarea culturilor se poate modifica foarte ușor. Cutiile pot fi confecționate din lemn sau plastic. Primăvara timpuriu se pot produce răsaduri în cantități mari,  folosind casete din plastic  pe rafturi suprapuse.
 3. Cultura în ghivece suspendate este un avantaj al produsului care merită folosit din plin. Pe fiecare latură de triunghi din structură există posibilitatea de a agăța câte două ghivece suspendate. Acestea vor fi vizibile din exterior și prin personificare, ele pot să reprezinte cartea de vizită a fiecărui participant la experiment.
 4. Permacultura sau cultura sinergică este un model de producție ecologică foarte interesant. În același strat sau ghiveci se cultivă amestecate mai multe tipuri de plante “prietene”, care se sprijină una pe alta în a rezista bolilor și dăunătorilor, fără intervenții cu substanțe chimice. Se pot folosi îngrășăminte naturale și stropiri cu tincturi de plante (exemplu urzici).

Ar fi de asemenea relevant să se cultive în paralel aceleași plante și în afara serei, cu aceleași tratamente pentru a observa care sunt diferențele de dezvoltare, bolile şi dăunătorii care apar etc.

METODE NONFORMALE DE IMPLICARE A ELEVILOR 

 1. Jocurile interactive pe grupe de elevi, având responsabilități diferite (de execuție, de cercetare, verificare sau supraveghere a activităților, de evaluare a rezultatelor). După o perioadă de timp rolulire se pot schimba între echipe.
 2. Jocuri interactive combinate cu cele virtuale, de pe calculator (gen Ferma). În acest mod se pot face comparații interesante între activitățile reale și cele virtuale, elevii putând  să evalueze deosebirile și să tragă concluziile ce derivă de aici.
 3. Competiții între participanți având ca obiect de exemplu cel mai frumos ghiveci de flori pornit de la sămânță (ghivecele suspendate fiind foarte vizibile, pot fi personalizate) sau premiul pentru cea mai mare roșie, cel mai îngrijit rond, etc.
 4. Activități de documentare pe diverse teme cu aplicabilitate în horticultură sau legumicultură. Prin utilizarea internetului, elevii pot fi motivaţi să facă cercetare și documentare și să testeze în practică rezultatul cercetării.
 5. Activități de cooperare cu horticultori și legumicultori din zonă, sau cu părinții copiilor implicați în activități similare.

          Toate activitățile  propuse trebuie să-i motiveze și să-i responsabilizeze pe elevi, să-i facă să îndrăgească munca pământului, să conștientizeze importanța acestui sector de activitate și să fie mândri de rezultatele obținute.

Project Details

 • Sera didactica este ridicata la Scoala Gimnaziala Sinca Noua
 • Structura de baza este un D5
 • Structura este acoperita cu un strat de gutta gliss solair-extra.